итальянский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Vorrei iscrivermi all'università.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
bakalářské studium
di laurea triennale
Тип курса
postgraduální studium
di laurea magistrale
Тип курса
doktorské studium
di dottorato
Тип курса
prezenční studium
a tempo pieno
Тип курса
kombinované studium
part-time
Тип курса
online
online
Тип курса
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
un semestre
Длительность обучения в иностранном университете
celý akademický rok
un anno accademico
Длительность обучения в иностранном университете
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Для подачи заявления в университет
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Musím jako výměnný student platit školné?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jaké jsou jazykové požadavky?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jaký je ____________ systém?
Come funziona il sistema di __________?
Спросить информацию о системе
kredity
crediti
Тип системы
známkování
valutazione
Тип системы
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Спросить о стиле преподавания
Jsou tam _____________ ?
Ci sono _______________?
Спросить о стиле преподавания
přednášky
lezioni frontali
Тип уроков
semináře
seminari
Тип уроков
konsultace
esercitazioni
Тип уроков
konference
conferenze
Тип уроков
Jaké předměty nabízí letní škola?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kdy jsou zkoušky?
Quando si svolgono gli esami?
Спросить, когда период экзаменов
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
C'è un centro sportivo universitario?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Nabízíte detailní popis kurzu?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Pořádáte exkurze?
Organizzate delle escursioni?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jaké programy nabízí vaše škola?
Che programmi offrite?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Спросить о возможностях финансирования
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
školné
le tasse universitarie
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
životní náklady
le spese di sostentamento
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
péče o dítě
i servizi per l'infanzia
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома