датский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
bakalářské studium
bachelor
Тип курса
postgraduální studium
kandidatstuderende
Тип курса
doktorské studium
ph.d.-studerende
Тип курса
prezenční studium
fuldtids-
Тип курса
kombinované studium
deltids-
Тип курса
online
online
Тип курса
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
et semester
Длительность обучения в иностранном университете
celý akademický rok
et studieår
Длительность обучения в иностранном университете
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Для подачи заявления в университет
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Garanterer universitetet indkvartering?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Indeholder faget også en praktikperiode?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Musím jako výměnný student platit školné?
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jaké jsou jazykové požadavky?
Hvad er sprogkravene?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jaký je ____________ systém?
Hvordan er ____________ systemet?
Спросить информацию о системе
kredity
studiepoint
Тип системы
známkování
bedømmelse
Тип системы
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Hvordan er undervisningsformen?
Спросить о стиле преподавания
Jsou tam _____________ ?
Er der _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
přednášky
forelæsninger
Тип уроков
semináře
seminarer
Тип уроков
konsultace
undervisning
Тип уроков
konference
konferencer
Тип уроков
Jaké předměty nabízí letní škola?
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kdy jsou zkoušky?
Hvornår afholdes eksaminerne?
Спросить, когда период экзаменов
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Er der en sportshal på universitetet?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Nabízíte detailní popis kurzu?
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Pořádáte exkurze?
Arrangerer I også ekskursioner?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jaké programy nabízí vaše škola?
Hvilke programmer tilbydes her?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Спросить о возможностях финансирования
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
školné
studiegebyrer
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
životní náklady
leveomkostninger
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
péče o dítě
børnepasning
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома