эсперанто | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Haluaisin hakea yliopistoon.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Haluan hakea ________.
Mi volas apliki por_____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
kandidaatin ohjelmaan
kurso por studentoj
Тип курса
jatko-opintoihin
kurso por postdiplomaj studentoj
Тип курса
tohtorin ohjelmaan
kurso por Ph.D.
Тип курса
täysiaikaiseen ohjelmaan
plentempa kurso
Тип курса
osa-aikaiseen ohjelmaan
parttempa kurso
Тип курса
verkossa käytävään ohjelmaan
enreta kurso
Тип курса
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
lukukauden
semestro
Длительность обучения в иностранном университете
lukuvuoden
akademia jaro
Длительность обучения в иностранном университете
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Для подачи заявления в университет
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Спросить информацию о системе
opintopiste
de kredito
Тип системы
arvosana
de noto
Тип системы
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Kiom estas la instrua stilo?
Спросить о стиле преподавания
Onko teillä ________?
Ĉu estas ______________?
Спросить о стиле преподавания
luentoja
lekcioj
Тип уроков
seminaareja
seminarioj
Тип уроков
pienryhmäopetusta
lerniloj
Тип уроков
konferensseja
konferencoj
Тип уроков
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Koska tentit ovat?
Kiam estas la ekzamenoj?
Спросить, когда период экзаменов
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Ĉu estas universitata sportejo?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Kio programojn vi proponas?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Спросить о возможностях финансирования
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
lukukausimaksut
instrudepagoj
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
elinkustannukseni
miaj vivelspezoj
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
lastenhoito
infanzorgado
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома