нидерландский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Haluaisin hakea yliopistoon.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Haluan hakea ________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
kandidaatin ohjelmaan
een bacheloropleiding
Тип курса
jatko-opintoihin
een postgraduaat
Тип курса
tohtorin ohjelmaan
een doctoraat
Тип курса
täysiaikaiseen ohjelmaan
een voltijdse opleiding
Тип курса
osa-aikaiseen ohjelmaan
een deeltijdse opleiding
Тип курса
verkossa käytävään ohjelmaan
een online cursus
Тип курса
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
lukukauden
een semester
Длительность обучения в иностранном университете
lukuvuoden
een academisch jaar
Длительность обучения в иностранном университете
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Для подачи заявления в университет
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Спросить информацию о системе
opintopiste
creditsysteem
Тип системы
arvosana
beoordelingssysteem
Тип системы
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Спросить о стиле преподавания
Onko teillä ________?
Zijn er _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
luentoja
lezingen
Тип уроков
seminaareja
seminars
Тип уроков
pienryhmäopetusta
tutorials
Тип уроков
konferensseja
conferenties
Тип уроков
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Koska tentit ovat?
Wanneer worden de examens gehouden?
Спросить, когда период экзаменов
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Organiseren jullie ook excursies?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Welke programma's bieden jullie aan?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Спросить о возможностях финансирования
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
lukukausimaksut
inschrijvingsgeld
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
elinkustannukseni
kosten voor levensonderhoud
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
lastenhoito
kinderopvang
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома