китайский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
我想要进入大学学习。
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
_____________ ders almak istiyorum.
我想要申请______________课程。
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
lisans seviyesinde
本科生
Тип курса
lisans üstü seviyesinde
研究生
Тип курса
doktora seviyesinde
博士生
Тип курса
tam zamanlı
全日制
Тип курса
yarı zamanlı
非全日
Тип курса
çevrimiçi
网上课程
Тип курса
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
我想要在这所大学学习___________。
Заявить, сколько длится ваш период обмена
bir dönem
一学期
Длительность обучения в иностранном университете
bir akademik yıl
一学年
Длительность обучения в иностранном университете
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
请问学生工作有什么限制?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
我需要提供材料原件还是复印件?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
请问该所大学的入学要求是什么?
Для подачи заявления в университет
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
请问大学能保证我的住宿吗?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
课程内容涵盖实习吗?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
对【语言】的要求是什么?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
____________ sistemi nasıl işliyor?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Спросить информацию о системе
kredi
学分制
Тип системы
notlama
打分制
Тип системы
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
这里的教学风格是什么样的?
Спросить о стиле преподавания
_____________ var mı?
这里有_____________?
Спросить о стиле преподавания
ders
讲座
Тип уроков
seminer
研讨会
Тип уроков
uygulamalı ders
个别辅导
Тип уроков
konferanslar
会议
Тип уроков
Yaz okulunda hangi dersler var?
暑期学校提供哪些课程呢?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Sınavlar ne zaman?
考试何时举行?
Спросить, когда период экзаменов
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Üniversitede spor merkezi var mı?
大学里有体育馆吗?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
我如何加入学生组织?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
我在这里可以学习什么语言?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Seviye belirleme sınavı var mı?
有没有水平测试来评估我的水平?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
您有课程的详细介绍吗?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
一个班级里最多有多少个学生?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
贵校都有哪些设施?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
请问你们安排郊游吗?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Hangi programları sunuyorsunuz?
你们提供哪些项目呢?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
我想了解关于助学金的信息。
Спросить о возможностях финансирования
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
有哪些组织可以资助我的学习?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
我需要 ____________的财政补贴。
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
harçlar
学费
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
yaşam giderleri
生活费用
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
çocuk bakımı
儿童托管
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Ne tür burslar mevcut?
请问有哪些奖学金?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Nereden denklik belgesi alabilirim?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома