турецкий | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
_____________ ders almak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
ปริญญาตรี
lisans seviyesinde
Тип курса
บัณฑิตวิทยาลัย
lisans üstü seviyesinde
Тип курса
ปริญญาเอก
doktora seviyesinde
Тип курса
เต็มเวลา
tam zamanlı
Тип курса
นอกเวลา
yarı zamanlı
Тип курса
ออนไลน์
çevrimiçi
Тип курса
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
หนึ่งภาคการศึกษา
bir dönem
Длительность обучения в иностранном университете
หนึ่งปีการศึกษา
bir akademik yıl
Длительность обучения в иностранном университете
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Для подачи заявления в университет
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
ระบบ ____________ เป็นยังไง
____________ sistemi nasıl işliyor?
Спросить информацию о системе
หน่วยกิตวิชา
kredi
Тип системы
การให้คะแนน
notlama
Тип системы
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Спросить о стиле преподавания
มี _____________ ไหม
_____________ var mı?
Спросить о стиле преподавания
การบรรยาย
ders
Тип уроков
การสัมมนา
seminer
Тип уроков
การกวดวิชา
uygulamalı ders
Тип уроков
การประชุม
konferanslar
Тип уроков
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Yaz okulunda hangi dersler var?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Sınavlar ne zaman?
Спросить, когда период экзаменов
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Üniversitede spor merkezi var mı?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Seviye belirleme sınavı var mı?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Hangi programları sunuyorsunuz?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Спросить о возможностях финансирования
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
ค่าเล่าเรียน
harçlar
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
yaşam giderleri
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
การดูแลเด็ก
çocuk bakımı
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Ne tür burslar mevcut?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома