вьетнамский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
ปริญญาตรี
đại học
Тип курса
บัณฑิตวิทยาลัย
thạc sỹ
Тип курса
ปริญญาเอก
tiến sĩ
Тип курса
เต็มเวลา
toàn thời gian
Тип курса
นอกเวลา
bán thời gian
Тип курса
ออนไลน์
trực tuyến
Тип курса
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
หนึ่งภาคการศึกษา
một kì
Длительность обучения в иностранном университете
หนึ่งปีการศึกษา
một năm học
Длительность обучения в иностранном университете
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Для подачи заявления в университет
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Hệ thống _________ như thế nào?
Спросить информацию о системе
หน่วยกิตวิชา
tín chỉ
Тип системы
การให้คะแนน
chấm điểm
Тип системы
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Спросить о стиле преподавания
มี _____________ ไหม
Có_________ hay không?
Спросить о стиле преподавания
การบรรยาย
bài giảng
Тип уроков
การสัมมนา
hội thảo
Тип уроков
การกวดวิชา
hướng dẫn riêng
Тип уроков
การประชุม
hội nghị
Тип уроков
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Có những khóa học mùa hè nào?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Спросить, когда период экзаменов
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Có những chương trình nào?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Спросить о возможностях финансирования
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
ค่าเล่าเรียน
học phí
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
chi phí sinh hoạt
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
การดูแลเด็ก
chăm sóc trẻ em
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Có những loại học bổng nào hiện có?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома