чешский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
student
bakalářské studium
Тип курса
student cu diplomă
postgraduální studium
Тип курса
doctorand
doktorské studium
Тип курса
cu normă întreagă
prezenční studium
Тип курса
cu jumătate de normă
kombinované studium
Тип курса
la distanță
online
Тип курса
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
un semestru
(jeden) semestr
Длительность обучения в иностранном университете
un an academic
celý akademický rok
Длительность обучения в иностранном университете
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Для подачи заявления в университет
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Există perioadă de practică în planul de studii?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Musím jako výměnný student platit školné?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Care este nivelul de [limba] cerută?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Cum este sistemul ____________?
Jaký je ____________ systém?
Спросить информацию о системе
de credite
kredity
Тип системы
de note
známkování
Тип системы
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Cum este sistemul de predare?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Спросить о стиле преподавания
Sunt _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
cursuri teoretice
přednášky
Тип уроков
seminarii
semináře
Тип уроков
tutoriale
konsultace
Тип уроков
conferințe
konference
Тип уроков
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Când se susșine sesiunea de examene?
Kdy jsou zkoušky?
Спросить, когда период экзаменов
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Are universitatea centru sportiv?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Ce facilitări oferă centrul?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Organizați excursii de asemenea?
Pořádáte exkurze?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Ce programă oferiți?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Спросить о возможностях финансирования
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
taxă de școlarizare
školné
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
întreținere
životní náklady
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
îngrijire copii minori
péče o dítě
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома