польский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
student
studia licencjackie
Тип курса
student cu diplomă
studia magisterskie
Тип курса
doctorand
studia doktoranckie
Тип курса
cu normă întreagă
studia dzienne
Тип курса
cu jumătate de normă
studia zaoczne
Тип курса
la distanță
studia przez internet
Тип курса
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
un semestru
(jeden) semestr
Длительность обучения в иностранном университете
un an academic
cały rok akademicki
Длительность обучения в иностранном университете
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Для подачи заявления в университет
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Există perioadă de practică în planul de studii?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Care este nivelul de [limba] cerută?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Cum este sistemul ____________?
Jak działa system ______ ?
Спросить информацию о системе
de credite
punktowy
Тип системы
de note
oceniania
Тип системы
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Cum este sistemul de predare?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Спросить о стиле преподавания
Sunt _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
cursuri teoretice
wykłady
Тип уроков
seminarii
ćwiczenia/seminaria
Тип уроков
tutoriale
konsultacje
Тип уроков
conferințe
konferencje
Тип уроков
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Când se susșine sesiunea de examene?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Спросить, когда период экзаменов
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Are universitatea centru sportiv?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Jak liczne są grupy?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Ce facilitări oferă centrul?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Organizați excursii de asemenea?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Ce programă oferiți?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Спросить о возможностях финансирования
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
taxă de școlarizare
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
întreținere
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
îngrijire copii minori
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома