нидерландский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
student
een bacheloropleiding
Тип курса
student cu diplomă
een postgraduaat
Тип курса
doctorand
een doctoraat
Тип курса
cu normă întreagă
een voltijdse opleiding
Тип курса
cu jumătate de normă
een deeltijdse opleiding
Тип курса
la distanță
een online cursus
Тип курса
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
un semestru
een semester
Длительность обучения в иностранном университете
un an academic
een academisch jaar
Длительность обучения в иностранном университете
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Для подачи заявления в университет
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Există perioadă de practică în planul de studii?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Care este nivelul de [limba] cerută?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Cum este sistemul ____________?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Спросить информацию о системе
de credite
creditsysteem
Тип системы
de note
beoordelingssysteem
Тип системы
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Cum este sistemul de predare?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Спросить о стиле преподавания
Sunt _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
cursuri teoretice
lezingen
Тип уроков
seminarii
seminars
Тип уроков
tutoriale
tutorials
Тип уроков
conferințe
conferenties
Тип уроков
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Când se susșine sesiunea de examene?
Wanneer worden de examens gehouden?
Спросить, когда период экзаменов
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Are universitatea centru sportiv?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Ce facilitări oferă centrul?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Organizați excursii de asemenea?
Organiseren jullie ook excursies?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Ce programă oferiți?
Welke programma's bieden jullie aan?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Спросить о возможностях финансирования
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
taxă de școlarizare
inschrijvingsgeld
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
întreținere
kosten voor levensonderhoud
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
îngrijire copii minori
kinderopvang
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома