немецкий | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
student
Grundkurs
Тип курса
student cu diplomă
Aufbaukurs
Тип курса
doctorand
Doktorandenkurs
Тип курса
cu normă întreagă
Vollzeitkurs
Тип курса
cu jumătate de normă
Teilzeitkurs
Тип курса
la distanță
Onlinekurs
Тип курса
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
un semestru
ein Semester
Длительность обучения в иностранном университете
un an academic
ein Studienjahr
Длительность обучения в иностранном университете
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Для подачи заявления в университет
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Există perioadă de practică în planul de studii?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Care este nivelul de [limba] cerută?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Cum este sistemul ____________?
Wie funktioniert das__________?
Спросить информацию о системе
de credite
Kreditsystem
Тип системы
de note
Benotungssystem
Тип системы
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Cum este sistemul de predare?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Спросить о стиле преподавания
Sunt _____________ ?
Gibt es_____________?
Спросить о стиле преподавания
cursuri teoretice
Vorlesungen
Тип уроков
seminarii
Seminare
Тип уроков
tutoriale
Tutorien
Тип уроков
conferințe
Konferenzen
Тип уроков
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Când se susșine sesiunea de examene?
Wann finden die Prüfungen statt?
Спросить, когда период экзаменов
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Are universitatea centru sportiv?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Ce facilitări oferă centrul?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Organizați excursii de asemenea?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Ce programă oferiți?
Welche Programme bieten Sie an?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Спросить о возможностях финансирования
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
taxă de școlarizare
Studiengebühren
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
întreținere
Lebenshaltungskosten
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
îngrijire copii minori
Kinderbetreuung
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Welche Stipendien gibt es?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома