итальянский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Vorrei iscrivermi all'università.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
student
di laurea triennale
Тип курса
student cu diplomă
di laurea magistrale
Тип курса
doctorand
di dottorato
Тип курса
cu normă întreagă
a tempo pieno
Тип курса
cu jumătate de normă
part-time
Тип курса
la distanță
online
Тип курса
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
un semestru
un semestre
Длительность обучения в иностранном университете
un an academic
un anno accademico
Длительность обучения в иностранном университете
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Для подачи заявления в университет
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Oferă universitatea cazare de asemenea?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Există perioadă de practică în planul de studii?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Care este nivelul de [limba] cerută?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Cum este sistemul ____________?
Come funziona il sistema di __________?
Спросить информацию о системе
de credite
crediti
Тип системы
de note
valutazione
Тип системы
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Cum este sistemul de predare?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Спросить о стиле преподавания
Sunt _____________ ?
Ci sono _______________?
Спросить о стиле преподавания
cursuri teoretice
lezioni frontali
Тип уроков
seminarii
seminari
Тип уроков
tutoriale
esercitazioni
Тип уроков
conferințe
conferenze
Тип уроков
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Când se susșine sesiunea de examene?
Quando si svolgono gli esami?
Спросить, когда период экзаменов
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Are universitatea centru sportiv?
C'è un centro sportivo universitario?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Ce facilitări oferă centrul?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Organizați excursii de asemenea?
Organizzate delle escursioni?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Ce programă oferiți?
Che programmi offrite?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Спросить о возможностях финансирования
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
taxă de școlarizare
le tasse universitarie
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
întreținere
le spese di sostentamento
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
îngrijire copii minori
i servizi per l'infanzia
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома