испанский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Me quiero matricular _______________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
student
en un grado
Тип курса
student cu diplomă
en un posgrado
Тип курса
doctorand
en un doctorado
Тип курса
cu normă întreagă
a tiempo completo
Тип курса
cu jumătate de normă
a tiempo parcial
Тип курса
la distanță
a distancia
Тип курса
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
un semestru
un semestre
Длительность обучения в иностранном университете
un an academic
un curso académico
Длительность обучения в иностранном университете
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Для подачи заявления в университет
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Oferă universitatea cazare de asemenea?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Există perioadă de practică în planul de studii?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Care este nivelul de [limba] cerută?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Cum este sistemul ____________?
¿Cómo es el sistema _____________?
Спросить информацию о системе
de credite
de créditos
Тип системы
de note
de notas
Тип системы
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Cum este sistemul de predare?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Спросить о стиле преподавания
Sunt _____________ ?
¿Hay ______________?
Спросить о стиле преподавания
cursuri teoretice
clases teóricas
Тип уроков
seminarii
seminarios
Тип уроков
tutoriale
tutorías
Тип уроков
conferințe
conferencias
Тип уроков
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Când se susșine sesiunea de examene?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Спросить, когда период экзаменов
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Are universitatea centru sportiv?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
¿Hay pruebas de nivel?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Aveți o descriere detaliată a cursului?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Ce facilitări oferă centrul?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Organizați excursii de asemenea?
¿Organizan también excursiones?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Ce programă oferiți?
¿Qué programas ofertan?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Спросить о возможностях финансирования
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
taxă de școlarizare
matrícula
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
întreținere
gastos personales
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
îngrijire copii minori
manutención de hijos menores
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
¿Qué becas puedo solicitar?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Unde pot obține un certificat de echivalare?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома