эсперанто | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Mi volas apliki por_____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
studia licencjackie
kurso por studentoj
Тип курса
studia magisterskie
kurso por postdiplomaj studentoj
Тип курса
studia doktoranckie
kurso por Ph.D.
Тип курса
studia dzienne
plentempa kurso
Тип курса
studia zaoczne
parttempa kurso
Тип курса
studia przez internet
enreta kurso
Тип курса
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
semestro
Длительность обучения в иностранном университете
cały rok akademicki
akademia jaro
Длительность обучения в иностранном университете
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Для подачи заявления в университет
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jak działa system ______ ?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Спросить информацию о системе
punktowy
de kredito
Тип системы
oceniania
de noto
Тип системы
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Kiom estas la instrua stilo?
Спросить о стиле преподавания
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Ĉu estas ______________?
Спросить о стиле преподавания
wykłady
lekcioj
Тип уроков
ćwiczenia/seminaria
seminarioj
Тип уроков
konsultacje
lerniloj
Тип уроков
konferencje
konferencoj
Тип уроков
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kiedy odbywają się egzaminy?
Kiam estas la ekzamenoj?
Спросить, когда период экзаменов
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Ĉu estas universitata sportejo?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jak liczne są grupy?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Kio programojn vi proponas?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Спросить о возможностях финансирования
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
instrudepagoj
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
miaj vivelspezoj
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
infanzorgado
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома