финский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Haluan hakea ________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
studia licencjackie
kandidaatin ohjelmaan
Тип курса
studia magisterskie
jatko-opintoihin
Тип курса
studia doktoranckie
tohtorin ohjelmaan
Тип курса
studia dzienne
täysiaikaiseen ohjelmaan
Тип курса
studia zaoczne
osa-aikaiseen ohjelmaan
Тип курса
studia przez internet
verkossa käytävään ohjelmaan
Тип курса
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
lukukauden
Длительность обучения в иностранном университете
cały rok akademicki
lukuvuoden
Длительность обучения в иностранном университете
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Для подачи заявления в университет
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jak działa system ______ ?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Спросить информацию о системе
punktowy
opintopiste
Тип системы
oceniania
arvosana
Тип системы
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Спросить о стиле преподавания
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Onko teillä ________?
Спросить о стиле преподавания
wykłady
luentoja
Тип уроков
ćwiczenia/seminaria
seminaareja
Тип уроков
konsultacje
pienryhmäopetusta
Тип уроков
konferencje
konferensseja
Тип уроков
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kiedy odbywają się egzaminy?
Koska tentit ovat?
Спросить, когда период экзаменов
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jak liczne są grupy?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Спросить о возможностях финансирования
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
lukukausimaksut
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
elinkustannukseni
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
lastenhoito
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома