турецкий | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
_____________ ders almak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
studia licencjackie
lisans seviyesinde
Тип курса
studia magisterskie
lisans üstü seviyesinde
Тип курса
studia doktoranckie
doktora seviyesinde
Тип курса
studia dzienne
tam zamanlı
Тип курса
studia zaoczne
yarı zamanlı
Тип курса
studia przez internet
çevrimiçi
Тип курса
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
bir dönem
Длительность обучения в иностранном университете
cały rok akademicki
bir akademik yıl
Длительность обучения в иностранном университете
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Для подачи заявления в университет
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jak działa system ______ ?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Спросить информацию о системе
punktowy
kredi
Тип системы
oceniania
notlama
Тип системы
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Спросить о стиле преподавания
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
_____________ var mı?
Спросить о стиле преподавания
wykłady
ders
Тип уроков
ćwiczenia/seminaria
seminer
Тип уроков
konsultacje
uygulamalı ders
Тип уроков
konferencje
konferanslar
Тип уроков
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kiedy odbywają się egzaminy?
Sınavlar ne zaman?
Спросить, когда период экзаменов
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jak liczne są grupy?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Спросить о возможностях финансирования
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
harçlar
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
yaşam giderleri
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
çocuk bakımı
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Ne tür burslar mevcut?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома