тайский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
studia licencjackie
ปริญญาตรี
Тип курса
studia magisterskie
บัณฑิตวิทยาลัย
Тип курса
studia doktoranckie
ปริญญาเอก
Тип курса
studia dzienne
เต็มเวลา
Тип курса
studia zaoczne
นอกเวลา
Тип курса
studia przez internet
ออนไลน์
Тип курса
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
หนึ่งภาคการศึกษา
Длительность обучения в иностранном университете
cały rok akademicki
หนึ่งปีการศึกษา
Длительность обучения в иностранном университете
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Для подачи заявления в университет
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jak działa system ______ ?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Спросить информацию о системе
punktowy
หน่วยกิตวิชา
Тип системы
oceniania
การให้คะแนน
Тип системы
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Спросить о стиле преподавания
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
มี _____________ ไหม
Спросить о стиле преподавания
wykłady
การบรรยาย
Тип уроков
ćwiczenia/seminaria
การสัมมนา
Тип уроков
konsultacje
การกวดวิชา
Тип уроков
konferencje
การประชุม
Тип уроков
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kiedy odbywają się egzaminy?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Спросить, когда период экзаменов
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jak liczne są grupy?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Czy szkoła organizuje wycieczki?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Спросить о возможностях финансирования
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
ค่าเล่าเรียน
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
การดูแลเด็ก
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома