португальский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
studia licencjackie
graduação
Тип курса
studia magisterskie
pós-graduação
Тип курса
studia doktoranckie
PhD
Тип курса
studia dzienne
tempo integral
Тип курса
studia zaoczne
meio período
Тип курса
studia przez internet
online
Тип курса
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
um semestre
Длительность обучения в иностранном университете
cały rok akademicki
um ano acadêmico
Длительность обучения в иностранном университете
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Для подачи заявления в университет
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Vou receber uma proposta formal?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
A universidade também oferece acomodação?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
O curso também inclui um período de estágio?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jak działa system ______ ?
Como é o sistema de ____________?
Спросить информацию о системе
punktowy
crédito
Тип системы
oceniania
notas
Тип системы
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Qual é o estilo de ensino?
Спросить о стиле преподавания
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
São _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
wykłady
aulas expositivas
Тип уроков
ćwiczenia/seminaria
seminários
Тип уроков
konsultacje
tutoriais
Тип уроков
konferencje
conferências
Тип уроков
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kiedy odbywają się egzaminy?
Quando acontecem as provas?
Спросить, когда период экзаменов
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Há um complexo esportivo aqui?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jak liczne są grupy?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Quais são as comodidades da escola?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Vocês também organizam excursões?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Quais programas vocês oferecem?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Спросить о возможностях финансирования
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
mensalidades
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
despesas de subsistência
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
cuidados infantis
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома