датский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
studia licencjackie
bachelor
Тип курса
studia magisterskie
kandidatstuderende
Тип курса
studia doktoranckie
ph.d.-studerende
Тип курса
studia dzienne
fuldtids-
Тип курса
studia zaoczne
deltids-
Тип курса
studia przez internet
online
Тип курса
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
et semester
Длительность обучения в иностранном университете
cały rok akademicki
et studieår
Длительность обучения в иностранном университете
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Для подачи заявления в университет
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Garanterer universitetet indkvartering?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Indeholder faget også en praktikperiode?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Hvad er sprogkravene?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jak działa system ______ ?
Hvordan er ____________ systemet?
Спросить информацию о системе
punktowy
studiepoint
Тип системы
oceniania
bedømmelse
Тип системы
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Hvordan er undervisningsformen?
Спросить о стиле преподавания
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Er der _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
wykłady
forelæsninger
Тип уроков
ćwiczenia/seminaria
seminarer
Тип уроков
konsultacje
undervisning
Тип уроков
konferencje
konferencer
Тип уроков
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kiedy odbywają się egzaminy?
Hvornår afholdes eksaminerne?
Спросить, когда период экзаменов
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Er der en sportshal på universitetet?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jak liczne są grupy?
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Arrangerer I også ekskursioner?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Hvilke programmer tilbydes her?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Спросить о возможностях финансирования
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
studiegebyrer
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
leveomkostninger
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
børnepasning
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома