вьетнамский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
studia licencjackie
đại học
Тип курса
studia magisterskie
thạc sỹ
Тип курса
studia doktoranckie
tiến sĩ
Тип курса
studia dzienne
toàn thời gian
Тип курса
studia zaoczne
bán thời gian
Тип курса
studia przez internet
trực tuyến
Тип курса
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
một kì
Длительность обучения в иностранном университете
cały rok akademicki
một năm học
Длительность обучения в иностранном университете
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Для подачи заявления в университет
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jak działa system ______ ?
Hệ thống _________ như thế nào?
Спросить информацию о системе
punktowy
tín chỉ
Тип системы
oceniania
chấm điểm
Тип системы
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Спросить о стиле преподавания
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Có_________ hay không?
Спросить о стиле преподавания
wykłady
bài giảng
Тип уроков
ćwiczenia/seminaria
hội thảo
Тип уроков
konsultacje
hướng dẫn riêng
Тип уроков
konferencje
hội nghị
Тип уроков
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Có những khóa học mùa hè nào?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kiedy odbywają się egzaminy?
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Спросить, когда период экзаменов
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jak liczne są grupy?
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Có những chương trình nào?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Спросить о возможностях финансирования
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
học phí
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
chi phí sinh hoạt
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
chăm sóc trẻ em
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Có những loại học bổng nào hiện có?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома