английский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
I would like to enroll at a university.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
I want to apply for _____________ course.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
studia licencjackie
an undergraduate
Тип курса
studia magisterskie
a postgraduate
Тип курса
studia doktoranckie
a PhD
Тип курса
studia dzienne
a full-time
Тип курса
studia zaoczne
a part-time
Тип курса
studia przez internet
an online
Тип курса
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
I would like to study at your university for ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
(jeden) semestr
a semester
Длительность обучения в иностранном университете
cały rok akademicki
an academic year
Длительность обучения в иностранном университете
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
What are the work restrictions for students?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
What are the entry requirements of the university?
Для подачи заявления в университет
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Are you going to send me a formal offer?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Does the university guarantee accommodation as well?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Does the course involve an internship as well?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
How can I track the progress of my application?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
What are the [language] language requirements?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Jak działa system ______ ?
What is the ____________ system like?
Спросить информацию о системе
punktowy
credit
Тип системы
oceniania
marking
Тип системы
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
What is the teaching style like?
Спросить о стиле преподавания
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Are there _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
wykłady
lectures
Тип уроков
ćwiczenia/seminaria
seminars
Тип уроков
konsultacje
tutorials
Тип уроков
konferencje
conferences
Тип уроков
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
What courses are offered by summer schools?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Kiedy odbywają się egzaminy?
When are the exams held?
Спросить, когда период экзаменов
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Where can I find information about all the courses available?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Is there a university sports center?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
How can I join student societies?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
What are the estimated living costs in [city]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
What languages can I study at your school?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Is there a placement test to assess my level?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Do you have a detailed description of the course?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Jak liczne są grupy?
What is the maximum number of students in a class?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
What facilities are there in your school?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Do you also arrange excursions?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
What programs do you offer?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
I am here to inquire about funding opportunities.
Спросить о возможностях финансирования
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Which bodies can fund my studies?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
I need financial help for ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
tuition fees
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
my living expenses
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
childcare
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
What kinds of scholarships are available?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
I would like to validate my degree certificate in [country].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Where can I get a certificate of equivalency?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома