немецкий | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
een bacheloropleiding
Grundkurs
Тип курса
een postgraduaat
Aufbaukurs
Тип курса
een doctoraat
Doktorandenkurs
Тип курса
een voltijdse opleiding
Vollzeitkurs
Тип курса
een deeltijdse opleiding
Teilzeitkurs
Тип курса
een online cursus
Onlinekurs
Тип курса
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
een semester
ein Semester
Длительность обучения в иностранном университете
een academisch jaar
ein Studienjahr
Длительность обучения в иностранном университете
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Для подачи заявления в университет
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Hoe werkt het ____________ systeem?
Wie funktioniert das__________?
Спросить информацию о системе
creditsysteem
Kreditsystem
Тип системы
beoordelingssysteem
Benotungssystem
Тип системы
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Спросить о стиле преподавания
Zijn er _____________ ?
Gibt es_____________?
Спросить о стиле преподавания
lezingen
Vorlesungen
Тип уроков
seminars
Seminare
Тип уроков
tutorials
Tutorien
Тип уроков
conferenties
Konferenzen
Тип уроков
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Wanneer worden de examens gehouden?
Wann finden die Prüfungen statt?
Спросить, когда период экзаменов
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Organiseren jullie ook excursies?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Welke programma's bieden jullie aan?
Welche Programme bieten Sie an?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Спросить о возможностях финансирования
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
inschrijvingsgeld
Studiengebühren
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
kosten voor levensonderhoud
Lebenshaltungskosten
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
kinderopvang
Kinderbetreuung
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Welche Stipendien gibt es?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома