итальянский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Vorrei iscrivermi all'università.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
een bacheloropleiding
di laurea triennale
Тип курса
een postgraduaat
di laurea magistrale
Тип курса
een doctoraat
di dottorato
Тип курса
een voltijdse opleiding
a tempo pieno
Тип курса
een deeltijdse opleiding
part-time
Тип курса
een online cursus
online
Тип курса
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
een semester
un semestre
Длительность обучения в иностранном университете
een academisch jaar
un anno accademico
Длительность обучения в иностранном университете
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Для подачи заявления в университет
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Hoe werkt het ____________ systeem?
Come funziona il sistema di __________?
Спросить информацию о системе
creditsysteem
crediti
Тип системы
beoordelingssysteem
valutazione
Тип системы
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Спросить о стиле преподавания
Zijn er _____________ ?
Ci sono _______________?
Спросить о стиле преподавания
lezingen
lezioni frontali
Тип уроков
seminars
seminari
Тип уроков
tutorials
esercitazioni
Тип уроков
conferenties
conferenze
Тип уроков
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Wanneer worden de examens gehouden?
Quando si svolgono gli esami?
Спросить, когда период экзаменов
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Heeft de universiteit een sportcentrum?
C'è un centro sportivo universitario?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Organiseren jullie ook excursies?
Organizzate delle escursioni?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Welke programma's bieden jullie aan?
Che programmi offrite?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Спросить о возможностях финансирования
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
inschrijvingsgeld
le tasse universitarie
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
kosten voor levensonderhoud
le spese di sostentamento
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
kinderopvang
i servizi per l'infanzia
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома