испанский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Me quiero matricular _______________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
een bacheloropleiding
en un grado
Тип курса
een postgraduaat
en un posgrado
Тип курса
een doctoraat
en un doctorado
Тип курса
een voltijdse opleiding
a tiempo completo
Тип курса
een deeltijdse opleiding
a tiempo parcial
Тип курса
een online cursus
a distancia
Тип курса
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
een semester
un semestre
Длительность обучения в иностранном университете
een academisch jaar
un curso académico
Длительность обучения в иностранном университете
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Для подачи заявления в университет
Zal ik een formele toelating ontvangen?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Bevat de cursus ook een stageperiode?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Hoe werkt het ____________ systeem?
¿Cómo es el sistema _____________?
Спросить информацию о системе
creditsysteem
de créditos
Тип системы
beoordelingssysteem
de notas
Тип системы
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Welke leermethoden worden er gebruikt?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Спросить о стиле преподавания
Zijn er _____________ ?
¿Hay ______________?
Спросить о стиле преподавания
lezingen
clases teóricas
Тип уроков
seminars
seminarios
Тип уроков
tutorials
tutorías
Тип уроков
conferenties
conferencias
Тип уроков
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Wanneer worden de examens gehouden?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Спросить, когда период экзаменов
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Heeft de universiteit een sportcentrum?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
¿Hay pruebas de nivel?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Organiseren jullie ook excursies?
¿Organizan también excursiones?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Welke programma's bieden jullie aan?
¿Qué programas ofertan?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Спросить о возможностях финансирования
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
inschrijvingsgeld
matrícula
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
kosten voor levensonderhoud
gastos personales
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
kinderopvang
manutención de hijos menores
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
¿Qué becas puedo solicitar?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома