польский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

我想要进入大学学习。
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
我想要申请______________课程。
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
本科生
studia licencjackie
Тип курса
研究生
studia magisterskie
Тип курса
博士生
studia doktoranckie
Тип курса
全日制
studia dzienne
Тип курса
非全日
studia zaoczne
Тип курса
网上课程
studia przez internet
Тип курса
我想要在这所大学学习___________。
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
一学期
(jeden) semestr
Длительность обучения в иностранном университете
一学年
cały rok akademicki
Длительность обучения в иностранном университете
请问学生工作有什么限制?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
我需要提供材料原件还是复印件?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
请问该所大学的入学要求是什么?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Для подачи заявления в университет
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
请问大学能保证我的住宿吗?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
课程内容涵盖实习吗?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
我如何才能查看我的申请进程呢?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
对【语言】的要求是什么?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Jak działa system ______ ?
Спросить информацию о системе
学分制
punktowy
Тип системы
打分制
oceniania
Тип системы
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
这里的教学风格是什么样的?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Спросить о стиле преподавания
这里有_____________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
讲座
wykłady
Тип уроков
研讨会
ćwiczenia/seminaria
Тип уроков
个别辅导
konsultacje
Тип уроков
会议
konferencje
Тип уроков
暑期学校提供哪些课程呢?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
考试何时举行?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Спросить, когда период экзаменов
我在哪里能找到所有的课程信息?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
大学里有体育馆吗?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
我如何加入学生组织?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

我在这里可以学习什么语言?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
有没有水平测试来评估我的水平?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
您有课程的详细介绍吗?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
一个班级里最多有多少个学生?
Jak liczne są grupy?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
贵校都有哪些设施?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
请问你们安排郊游吗?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
你们提供哪些项目呢?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

我想了解关于助学金的信息。
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Спросить о возможностях финансирования
有哪些组织可以资助我的学习?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
我需要 ____________的财政补贴。
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
学费
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
生活费用
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
儿童托管
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
请问有哪些奖学金?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома