греческий | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

我想要进入大学学习。
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
我想要申请______________课程。
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
本科生
ένα προπτυχιακό
Тип курса
研究生
ένα μεταπτυχιακό
Тип курса
博士生
ένα διδακτορικό
Тип курса
全日制
πλήρους απασχόλησης
Тип курса
非全日
μερικής απασχόλησης
Тип курса
网上课程
εξ αποστάσεως
Тип курса
我想要在这所大学学习___________。
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
一学期
ένα εξάμηνο
Длительность обучения в иностранном университете
一学年
ένα ακαδημαϊκό έτος
Длительность обучения в иностранном университете
请问学生工作有什么限制?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Спросить об ограничениях на работу для студентов
我需要提供材料原件还是复印件?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
请问该所大学的入学要求是什么?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Для подачи заявления в университет
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Спросить, получите ли вы формальное предложение
请问大学能保证我的住宿吗?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Спросить, предоставляет ли университет жилье
课程内容涵盖实习吗?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
我如何才能查看我的申请进程呢?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
对【语言】的要求是什么?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Спросить информацию о системе
学分制
πόντων
Тип системы
打分制
βαθμολόγησης
Тип системы
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
这里的教学风格是什么样的?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Спросить о стиле преподавания
这里有_____________?
Υπάρχουν _____________ ;
Спросить о стиле преподавания
讲座
διαλέξεις
Тип уроков
研讨会
σεμινάρια
Тип уроков
个别辅导
προγράμματα εκμάθησης
Тип уроков
会议
συνέδρια
Тип уроков
暑期学校提供哪些课程呢?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
考试何时举行?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Спросить, когда период экзаменов
我在哪里能找到所有的课程信息?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
大学里有体育馆吗?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
我如何加入学生组织?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

我在这里可以学习什么语言?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Спросить, какие языки можно изучать в университете
有没有水平测试来评估我的水平?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
您有课程的详细介绍吗?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Спросить, имеется ли детальное описание курса
一个班级里最多有多少个学生?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
贵校都有哪些设施?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
请问你们安排郊游吗?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
你们提供哪些项目呢?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

我想了解关于助学金的信息。
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Спросить о возможностях финансирования
有哪些组织可以资助我的学习?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
我需要 ____________的财政补贴。
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
学费
δίδακτρα
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
生活费用
τα έξοδα διαβίωσής μου
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
儿童托管
τη φροντίδα των παιδιών
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
请问有哪些奖学金?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома