румынский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Vorrei iscrivermi all'università.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
di laurea triennale
student
Тип курса
di laurea magistrale
student cu diplomă
Тип курса
di dottorato
doctorand
Тип курса
a tempo pieno
cu normă întreagă
Тип курса
part-time
cu jumătate de normă
Тип курса
online
la distanță
Тип курса
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
un semestre
un semestru
Длительность обучения в иностранном университете
un anno accademico
un an academic
Длительность обучения в иностранном университете
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Для подачи заявления в университет
Mi invierete una lettera di ammissione?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
L'università garantisce anche l'alloggio?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Che livello di [lingua] è richiesto?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Come funziona il sistema di __________?
Cum este sistemul ____________?
Спросить информацию о системе
crediti
de credite
Тип системы
valutazione
de note
Тип системы
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Cum este sistemul de predare?
Спросить о стиле преподавания
Ci sono _______________?
Sunt _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
lezioni frontali
cursuri teoretice
Тип уроков
seminari
seminarii
Тип уроков
esercitazioni
tutoriale
Тип уроков
conferenze
conferințe
Тип уроков
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Quando si svolgono gli esami?
Când se susșine sesiunea de examene?
Спросить, когда период экзаменов
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
C'è un centro sportivo universitario?
Are universitatea centru sportiv?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Qual è il costo della vita a [città]?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Ce facilitări oferă centrul?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Organizzate delle escursioni?
Organizați excursii de asemenea?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Che programmi offrite?
Ce programă oferiți?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Спросить о возможностях финансирования
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
le tasse universitarie
taxă de școlarizare
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
le spese di sostentamento
întreținere
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
i servizi per l'infanzia
îngrijire copii minori
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома