румынский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Me gustaría matricularme en la universidad.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Me quiero matricular _______________.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
en un grado
student
Тип курса
en un posgrado
student cu diplomă
Тип курса
en un doctorado
doctorand
Тип курса
a tiempo completo
cu normă întreagă
Тип курса
a tiempo parcial
cu jumătate de normă
Тип курса
a distancia
la distanță
Тип курса
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
un semestre
un semestru
Длительность обучения в иностранном университете
un curso académico
un an academic
Длительность обучения в иностранном университете
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Для подачи заявления в университет
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
¿Cómo es el sistema _____________?
Cum este sistemul ____________?
Спросить информацию о системе
de créditos
de credite
Тип системы
de notas
de note
Тип системы
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Cum este sistemul de predare?
Спросить о стиле преподавания
¿Hay ______________?
Sunt _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
clases teóricas
cursuri teoretice
Тип уроков
seminarios
seminarii
Тип уроков
tutorías
tutoriale
Тип уроков
conferencias
conferințe
Тип уроков
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Când se susșine sesiunea de examene?
Спросить, когда период экзаменов
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Are universitatea centru sportiv?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
¿Hay pruebas de nivel?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Ce facilitări oferă centrul?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
¿Organizan también excursiones?
Organizați excursii de asemenea?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
¿Qué programas ofertan?
Ce programă oferiți?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Спросить о возможностях финансирования
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Necesito ayuda financiera para ______________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
matrícula
taxă de școlarizare
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
gastos personales
întreținere
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
manutención de hijos menores
îngrijire copii minori
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
¿Qué becas puedo solicitar?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома