чешский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
bachelor
bakalářské studium
Тип курса
kandidatstuderende
postgraduální studium
Тип курса
ph.d.-studerende
doktorské studium
Тип курса
fuldtids-
prezenční studium
Тип курса
deltids-
kombinované studium
Тип курса
online
online
Тип курса
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
et semester
(jeden) semestr
Длительность обучения в иностранном университете
et studieår
celý akademický rok
Длительность обучения в иностранном университете
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Для подачи заявления в университет
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Garanterer universitetet indkvartering?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Indeholder faget også en praktikperiode?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Musím jako výměnný student platit školné?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Hvad er sprogkravene?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Hvordan er ____________ systemet?
Jaký je ____________ systém?
Спросить информацию о системе
studiepoint
kredity
Тип системы
bedømmelse
známkování
Тип системы
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Hvordan er undervisningsformen?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Спросить о стиле преподавания
Er der _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
forelæsninger
přednášky
Тип уроков
seminarer
semináře
Тип уроков
undervisning
konsultace
Тип уроков
konferencer
konference
Тип уроков
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Hvornår afholdes eksaminerne?
Kdy jsou zkoušky?
Спросить, когда период экзаменов
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Er der en sportshal på universitetet?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Arrangerer I også ekskursioner?
Pořádáte exkurze?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Hvilke programmer tilbydes her?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Спросить о возможностях финансирования
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
studiegebyrer
školné
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
leveomkostninger
životní náklady
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
børnepasning
péče o dítě
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома