польский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
bachelor
studia licencjackie
Тип курса
kandidatstuderende
studia magisterskie
Тип курса
ph.d.-studerende
studia doktoranckie
Тип курса
fuldtids-
studia dzienne
Тип курса
deltids-
studia zaoczne
Тип курса
online
studia przez internet
Тип курса
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
et semester
(jeden) semestr
Длительность обучения в иностранном университете
et studieår
cały rok akademicki
Длительность обучения в иностранном университете
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Для подачи заявления в университет
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Garanterer universitetet indkvartering?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Indeholder faget også en praktikperiode?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Hvad er sprogkravene?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Hvordan er ____________ systemet?
Jak działa system ______ ?
Спросить информацию о системе
studiepoint
punktowy
Тип системы
bedømmelse
oceniania
Тип системы
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Hvordan er undervisningsformen?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Спросить о стиле преподавания
Er der _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
forelæsninger
wykłady
Тип уроков
seminarer
ćwiczenia/seminaria
Тип уроков
undervisning
konsultacje
Тип уроков
konferencer
konferencje
Тип уроков
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Hvornår afholdes eksaminerne?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Спросить, когда период экзаменов
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Er der en sportshal på universitetet?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Jak liczne są grupy?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Arrangerer I også ekskursioner?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Hvilke programmer tilbydes her?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Спросить о возможностях финансирования
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
studiegebyrer
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
leveomkostninger
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
børnepasning
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома