английский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
I would like to enroll at a university.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
I want to apply for _____________ course.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
ένα προπτυχιακό
an undergraduate
Тип курса
ένα μεταπτυχιακό
a postgraduate
Тип курса
ένα διδακτορικό
a PhD
Тип курса
πλήρους απασχόλησης
a full-time
Тип курса
μερικής απασχόλησης
a part-time
Тип курса
εξ αποστάσεως
an online
Тип курса
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
I would like to study at your university for ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
ένα εξάμηνο
a semester
Длительность обучения в иностранном университете
ένα ακαδημαϊκό έτος
an academic year
Длительность обучения в иностранном университете
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
What are the work restrictions for students?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
What are the entry requirements of the university?
Для подачи заявления в университет
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Are you going to send me a formal offer?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Does the university guarantee accommodation as well?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Does the course involve an internship as well?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
How can I track the progress of my application?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
What are the [language] language requirements?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Πώς είναι το σύστημα _____________;
What is the ____________ system like?
Спросить информацию о системе
πόντων
credit
Тип системы
βαθμολόγησης
marking
Тип системы
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
What is the teaching style like?
Спросить о стиле преподавания
Υπάρχουν _____________ ;
Are there _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
διαλέξεις
lectures
Тип уроков
σεμινάρια
seminars
Тип уроков
προγράμματα εκμάθησης
tutorials
Тип уроков
συνέδρια
conferences
Тип уроков
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
What courses are offered by summer schools?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Πότε είναι οι εξετάσεις;
When are the exams held?
Спросить, когда период экзаменов
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Where can I find information about all the courses available?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Is there a university sports center?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
How can I join student societies?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
What are the estimated living costs in [city]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
What languages can I study at your school?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Is there a placement test to assess my level?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Do you have a detailed description of the course?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
What is the maximum number of students in a class?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
What facilities are there in your school?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Οργανώνετε και εκδρομές;
Do you also arrange excursions?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Τι προγράμματα προσφέρετε;
What programs do you offer?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
I am here to inquire about funding opportunities.
Спросить о возможностях финансирования
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Which bodies can fund my studies?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
I need financial help for ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
δίδακτρα
tuition fees
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
τα έξοδα διαβίωσής μου
my living expenses
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
τη φροντίδα των παιδιών
childcare
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
What kinds of scholarships are available?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
I would like to validate my degree certificate in [country].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Where can I get a certificate of equivalency?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома