польский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
đại học
studia licencjackie
Тип курса
thạc sỹ
studia magisterskie
Тип курса
tiến sĩ
studia doktoranckie
Тип курса
toàn thời gian
studia dzienne
Тип курса
bán thời gian
studia zaoczne
Тип курса
trực tuyến
studia przez internet
Тип курса
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
một kì
(jeden) semestr
Длительность обучения в иностранном университете
một năm học
cały rok akademicki
Длительность обучения в иностранном университете
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Для подачи заявления в университет
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Hệ thống _________ như thế nào?
Jak działa system ______ ?
Спросить информацию о системе
tín chỉ
punktowy
Тип системы
chấm điểm
oceniania
Тип системы
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Спросить о стиле преподавания
Có_________ hay không?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
bài giảng
wykłady
Тип уроков
hội thảo
ćwiczenia/seminaria
Тип уроков
hướng dẫn riêng
konsultacje
Тип уроков
hội nghị
konferencje
Тип уроков
Có những khóa học mùa hè nào?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Спросить, когда период экзаменов
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Jak liczne są grupy?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Có những chương trình nào?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Спросить о возможностях финансирования
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
học phí
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
chi phí sinh hoạt
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
chăm sóc trẻ em
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Có những loại học bổng nào hiện có?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома