английский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
I would like to enroll at a university.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
I want to apply for _____________ course.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
đại học
an undergraduate
Тип курса
thạc sỹ
a postgraduate
Тип курса
tiến sĩ
a PhD
Тип курса
toàn thời gian
a full-time
Тип курса
bán thời gian
a part-time
Тип курса
trực tuyến
an online
Тип курса
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
I would like to study at your university for ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
một kì
a semester
Длительность обучения в иностранном университете
một năm học
an academic year
Длительность обучения в иностранном университете
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
What are the work restrictions for students?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
What are the entry requirements of the university?
Для подачи заявления в университет
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Are you going to send me a formal offer?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Does the university guarantee accommodation as well?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Does the course involve an internship as well?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
How can I track the progress of my application?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
What are the [language] language requirements?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
Hệ thống _________ như thế nào?
What is the ____________ system like?
Спросить информацию о системе
tín chỉ
credit
Тип системы
chấm điểm
marking
Тип системы
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
What is the teaching style like?
Спросить о стиле преподавания
Có_________ hay không?
Are there _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
bài giảng
lectures
Тип уроков
hội thảo
seminars
Тип уроков
hướng dẫn riêng
tutorials
Тип уроков
hội nghị
conferences
Тип уроков
Có những khóa học mùa hè nào?
What courses are offered by summer schools?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
When are the exams held?
Спросить, когда период экзаменов
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Where can I find information about all the courses available?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Is there a university sports center?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
How can I join student societies?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
What are the estimated living costs in [city]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
What languages can I study at your school?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Is there a placement test to assess my level?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Do you have a detailed description of the course?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
What is the maximum number of students in a class?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
What facilities are there in your school?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Do you also arrange excursions?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
Có những chương trình nào?
What programs do you offer?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
I am here to inquire about funding opportunities.
Спросить о возможностях финансирования
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Which bodies can fund my studies?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
I need financial help for ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
học phí
tuition fees
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
chi phí sinh hoạt
my living expenses
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
chăm sóc trẻ em
childcare
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
Có những loại học bổng nào hiện có?
What kinds of scholarships are available?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
I would like to validate my degree certificate in [country].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Where can I get a certificate of equivalency?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома