чешский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

I would like to enroll at a university.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
I want to apply for _____________ course.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
an undergraduate
bakalářské studium
Тип курса
a postgraduate
postgraduální studium
Тип курса
a PhD
doktorské studium
Тип курса
a full-time
prezenční studium
Тип курса
a part-time
kombinované studium
Тип курса
an online
online
Тип курса
I would like to study at your university for ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
a semester
(jeden) semestr
Длительность обучения в иностранном университете
an academic year
celý akademický rok
Длительность обучения в иностранном университете
What are the work restrictions for students?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
What are the entry requirements of the university?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Для подачи заявления в университет
Are you going to send me a formal offer?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Does the university guarantee accommodation as well?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Does the course involve an internship as well?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Musím jako výměnný student platit školné?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
How can I track the progress of my application?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
What are the [language] language requirements?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
What is the ____________ system like?
Jaký je ____________ systém?
Спросить информацию о системе
credit
kredity
Тип системы
marking
známkování
Тип системы
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
What is the teaching style like?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Спросить о стиле преподавания
Are there _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
lectures
přednášky
Тип уроков
seminars
semináře
Тип уроков
tutorials
konsultace
Тип уроков
conferences
konference
Тип уроков
What courses are offered by summer schools?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
When are the exams held?
Kdy jsou zkoušky?
Спросить, когда период экзаменов
Where can I find information about all the courses available?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Is there a university sports center?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
How can I join student societies?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
What are the estimated living costs in [city]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

What languages can I study at your school?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Is there a placement test to assess my level?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Do you have a detailed description of the course?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
What is the maximum number of students in a class?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
What facilities are there in your school?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Do you also arrange excursions?
Pořádáte exkurze?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
What programs do you offer?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

I am here to inquire about funding opportunities.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Спросить о возможностях финансирования
Which bodies can fund my studies?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
I need financial help for ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
tuition fees
školné
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
my living expenses
životní náklady
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
childcare
péče o dítě
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
What kinds of scholarships are available?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Where can I get a certificate of equivalency?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома