румынский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

I would like to enroll at a university.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
I want to apply for _____________ course.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
an undergraduate
student
Тип курса
a postgraduate
student cu diplomă
Тип курса
a PhD
doctorand
Тип курса
a full-time
cu normă întreagă
Тип курса
a part-time
cu jumătate de normă
Тип курса
an online
la distanță
Тип курса
I would like to study at your university for ___________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
a semester
un semestru
Длительность обучения в иностранном университете
an academic year
un an academic
Длительность обучения в иностранном университете
What are the work restrictions for students?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
What are the entry requirements of the university?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Для подачи заявления в университет
Are you going to send me a formal offer?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Does the university guarantee accommodation as well?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Does the course involve an internship as well?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
How can I track the progress of my application?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
What are the [language] language requirements?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
What is the ____________ system like?
Cum este sistemul ____________?
Спросить информацию о системе
credit
de credite
Тип системы
marking
de note
Тип системы
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
What is the teaching style like?
Cum este sistemul de predare?
Спросить о стиле преподавания
Are there _____________ ?
Sunt _____________ ?
Спросить о стиле преподавания
lectures
cursuri teoretice
Тип уроков
seminars
seminarii
Тип уроков
tutorials
tutoriale
Тип уроков
conferences
conferințe
Тип уроков
What courses are offered by summer schools?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
When are the exams held?
Când se susșine sesiunea de examene?
Спросить, когда период экзаменов
Where can I find information about all the courses available?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Is there a university sports center?
Are universitatea centru sportiv?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
How can I join student societies?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
What are the estimated living costs in [city]?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

What languages can I study at your school?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Is there a placement test to assess my level?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Do you have a detailed description of the course?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
What is the maximum number of students in a class?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
What facilities are there in your school?
Ce facilitări oferă centrul?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Do you also arrange excursions?
Organizați excursii de asemenea?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
What programs do you offer?
Ce programă oferiți?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

I am here to inquire about funding opportunities.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Спросить о возможностях финансирования
Which bodies can fund my studies?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
I need financial help for ____________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
tuition fees
taxă de școlarizare
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
my living expenses
întreținere
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
childcare
îngrijire copii minori
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
What kinds of scholarships are available?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

I would like to validate my degree certificate in [country].
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Where can I get a certificate of equivalency?
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома