венгерский | Фразы - Иммиграция | Учеба

Учеба - Университет

I would like to enroll at a university.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться
I want to apply for _____________ course.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс
an undergraduate
alapképzés
Тип курса
a postgraduate
mesterképzés
Тип курса
a PhD
PhD
Тип курса
a full-time
nappali tagozatos
Тип курса
a part-time
részidős
Тип курса
an online
online
Тип курса
I would like to study at your university for ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Заявить, сколько длится ваш период обмена
a semester
egy szemeszter
Длительность обучения в иностранном университете
an academic year
egy év
Длительность обучения в иностранном университете
What are the work restrictions for students?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Спросить об ограничениях на работу для студентов
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Спросить, нужно ли вам предоставить оригиналы документов или копии
What are the entry requirements of the university?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Для подачи заявления в университет
Are you going to send me a formal offer?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Спросить, получите ли вы формальное предложение
Does the university guarantee accommodation as well?
Az egyetem biztosít szállást is?
Спросить, предоставляет ли университет жилье
Does the course involve an internship as well?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Спросить, включена ли стажировка в курс университета
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Спросить, нужно ли вам будет платить за обучение в качестве студента по обмену в том университете
How can I track the progress of my application?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Спросить, как вы можете посмотреть процесс обработки вашей заявки
What are the [language] language requirements?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Спросить о минимальных требованиях знания языка для зачисления в тот университет
What is the ____________ system like?
Milyen a ____________ rendszer?
Спросить информацию о системе
credit
kredit
Тип системы
marking
osztályzási
Тип системы
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Спросить, получите ли вы приложение к диплому в конце вашего обмена
What is the teaching style like?
Milyen a tanítás stílusa?
Спросить о стиле преподавания
Are there _____________ ?
Vannak_____________?
Спросить о стиле преподавания
lectures
előadások
Тип уроков
seminars
szemináriumok
Тип уроков
tutorials
oktatói órák
Тип уроков
conferences
konferenciák
Тип уроков
What courses are offered by summer schools?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Спросить информацию о видах курсов, предложенных летними школами
When are the exams held?
Mikor vannak a vizsgák?
Спросить, когда период экзаменов
Where can I find information about all the courses available?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Спросить, где вы можете найти информацию о курсах
Is there a university sports center?
Van az egyetemen sportközpont?
Спросить, есть ли в университете спортивный центр
How can I join student societies?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Спросить, как можно присоединиться к студенческих обществам
What are the estimated living costs in [city]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Спросить о примерной сумме расходов в городе

Учеба - Языковые курсы

What languages can I study at your school?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Спросить, какие языки можно изучать в университете
Is there a placement test to assess my level?
Van szintfelmérő teszt?
Спросить, имеется ли тест на оценивание уровня языка
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Спросить, можно ли будет поменять уровень в случае, если вы не удовлетворены тем, который вы посещаете
Do you have a detailed description of the course?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Спросить, имеется ли детальное описание курса
What is the maximum number of students in a class?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Спросить, каково максимальное количество студентов в группе
What facilities are there in your school?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Спросить, какое оборудование и какие удобства есть в университете
Do you also arrange excursions?
Kirándulásokat is szerveznek?
Спросить, организовывает ли университет экскурсии
What programs do you offer?
Milyen programokat nyújtanak?
Спросить, какие предложены программы

Учеба - Стипендии

I am here to inquire about funding opportunities.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Спросить о возможностях финансирования
Which bodies can fund my studies?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Спросить, какие органы могут финансировать ваше обучение
I need financial help for ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Заявить, что вам нужна финансовая помощь
tuition fees
tandíj
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
my living expenses
megélhetési költségek
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
childcare
gyermekellátás
Вещь, для которой вам нужна финансовая помощь
What kinds of scholarships are available?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Спросить, какие виды стипендий имеются

Учеба - Подтверждение иностранного диплома

I would like to validate my degree certificate in [country].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Заявить, что вы хотели бы признать действительным ваш диплом в той стране
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Спросить, есть ли список сертифицированных переводчиков языка, который вам нужен
Where can I get a certificate of equivalency?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Спросить, где вы можете получить сертификат соответствия диплома