итальянский | Фразы - Иммиграция | Работа

Работа - Общее

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Спросить, можете ли вы работать в той стране
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Спросить, нужно ли вам разрешение на работу
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Qual è il salario minimo?
Спросить о минимальной зарплате
Mi estas ________________.
Sono ____________.
Сообщить ваш рабочий статус
dungata
impiegato/a
Тип статуса занятости
senlabora
disoccupato/a
Тип статуса занятости
entreprenisto
un imprenditore/un'imprenditrice
Тип статуса занятости
memdungito
un lavoratore autonomo
Тип статуса занятости
internulo
uno/a stagista
Тип статуса занятости
volontulo
un/una volontario/a
Тип статуса занятости
konsilisto
un/a consulente
Тип статуса занятости
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Попросить информацию о типе контракта
Mi havas____________ kontrakton.
Ho un contratto _________.
Сообщить, какой тип контракта вы имеете
plentempan
a tempo pieno
Тип контракта
parttempan
part-time
Тип контракта
limigitan
a tempo determinato
Тип контракта
permanentan
a tempo indeterminato
Тип контракта
sezonan
stagionale
Тип контракта
Kiam mi ricevas mian salajron?
Quando viene versato lo stipendio?
Спросить, когда вы получите вашу зарплату
Mi ŝatus peti _________.
Vorrei chiedere ___________.
Попросить отгул
akuŝferion
il congedo di maternità
Тип отгула
akuŝferion (por patro)
il congedo di paternità
Тип отгула
malsanan salajron
il congedo per malattia
Тип отгула
feritagojn
dei giorni liberi
Тип отгула

Работа - Расчеты налога

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Спросить о налогах
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию
Kiu diros min ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
kiom mia repago estas
quanto mi verrà rimborsato
Вариант налоговой декларации
se mi ŝuldas pli imposton
se devo pagare più tasse
Вариант налоговой декларации