эсперанто | Фразы - Иммиграция | Работа

Работа - Общее

Mohu legálně pracovat v [country]?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Спросить, можете ли вы работать в той стране
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы
Potřebuji pracovní povolení?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Спросить, нужно ли вам разрешение на работу
Jaká je národní minimální mzda?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Спросить о минимальной зарплате
Já jsem ___________________ .
Mi estas ________________.
Сообщить ваш рабочий статус
zaměstnaný
dungata
Тип статуса занятости
nezaměstnaný
senlabora
Тип статуса занятости
podnikatel
entreprenisto
Тип статуса занятости
osoba samostatně výdělečně činná
memdungito
Тип статуса занятости
stážista
internulo
Тип статуса занятости
dobrovolník
volontulo
Тип статуса занятости
poradce
konsilisto
Тип статуса занятости
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Попросить информацию о типе контракта
Mám ______________ smlouvu.
Mi havas____________ kontrakton.
Сообщить, какой тип контракта вы имеете
na plný úvazek
plentempan
Тип контракта
na poloviční úvazek
parttempan
Тип контракта
na dobu určitou
limigitan
Тип контракта
trvalá pozice
permanentan
Тип контракта
sezonní práce
sezonan
Тип контракта
Kde budu dostávat výplatu?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Спросить, когда вы получите вашу зарплату
Rád/a bych žádal/a o _________.
Mi ŝatus peti _________.
Попросить отгул
mateřská dovolená
akuŝferion
Тип отгула
otcovská dovolená
akuŝferion (por patro)
Тип отгула
nemocenská
malsanan salajron
Тип отгула
volný den
feritagojn
Тип отгула

Работа - Расчеты налога

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Спросить о налогах
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию
Kdo mi dá vědět ______________?
Kiu diros min ______________?
Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
výše kolik dostanu zpátky
kiom mia repago estas
Вариант налоговой декларации
jestliže musím zaplatit více daní
se mi ŝuldas pli imposton
Вариант налоговой декларации