шведский | Фразы - Иммиграция | Работа

Работа - Общее

Mohu legálně pracovat v [country]?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Спросить, можете ли вы работать в той стране
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы
Potřebuji pracovní povolení?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Спросить, нужно ли вам разрешение на работу
Jaká je národní minimální mzda?
Vad är minimilönen?
Спросить о минимальной зарплате
Já jsem ___________________ .
Jag är ______________.
Сообщить ваш рабочий статус
zaměstnaný
anställd
Тип статуса занятости
nezaměstnaný
arbetslös
Тип статуса занятости
podnikatel
entreprenör
Тип статуса занятости
osoba samostatně výdělečně činná
egenföretagare
Тип статуса занятости
stážista
praktikant
Тип статуса занятости
dobrovolník
voluntärarbetare
Тип статуса занятости
poradce
konsultant
Тип статуса занятости
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Попросить информацию о типе контракта
Mám ______________ smlouvu.
Jag har ett _________ kontrakt.
Сообщить, какой тип контракта вы имеете
na plný úvazek
fulltid
Тип контракта
na poloviční úvazek
deltid
Тип контракта
na dobu určitou
visstids
Тип контракта
trvalá pozice
permanent anställd
Тип контракта
sezonní práce
säsongsanställd
Тип контракта
Kde budu dostávat výplatu?
När får jag lön?
Спросить, когда вы получите вашу зарплату
Rád/a bych žádal/a o _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Попросить отгул
mateřská dovolená
mammaledigt
Тип отгула
otcovská dovolená
pappaledigt
Тип отгула
nemocenská
sjuklön
Тип отгула
volný den
semester
Тип отгула

Работа - Расчеты налога

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Спросить о налогах
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Jag vill rapportera min inkomst.
Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию
Kdo mi dá vědět ______________?
Vem informerar mig om _______?
Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
výše kolik dostanu zpátky
hur mycket min skatteåterbäring är
Вариант налоговой декларации
jestliže musím zaplatit více daní
huruvida jag ska betala mer skatt
Вариант налоговой декларации