финский | Фразы - Иммиграция | Работа

Работа - Общее

Mohu legálně pracovat v [country]?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Спросить, можете ли вы работать в той стране
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы
Potřebuji pracovní povolení?
Tarvitsenko työluvan?
Спросить, нужно ли вам разрешение на работу
Jaká je národní minimální mzda?
Mikä on maan minimipalkka?
Спросить о минимальной зарплате
Já jsem ___________________ .
Minä olen ____________.
Сообщить ваш рабочий статус
zaměstnaný
työllistynyt
Тип статуса занятости
nezaměstnaný
työtön
Тип статуса занятости
podnikatel
yrittäjä
Тип статуса занятости
osoba samostatně výdělečně činná
itsenäinen ammatinharjoittaja
Тип статуса занятости
stážista
työharjoittelija
Тип статуса занятости
dobrovolník
vapaaehtoistyöntekijä
Тип статуса занятости
poradce
konsultti
Тип статуса занятости
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Попросить информацию о типе контракта
Mám ______________ smlouvu.
Minulla on ________ sopimus.
Сообщить, какой тип контракта вы имеете
na plný úvazek
kokopäiväinen
Тип контракта
na poloviční úvazek
osa-aikaiseen ohjelmaan
Тип контракта
na dobu určitou
määräaikainen
Тип контракта
trvalá pozice
vakituinen
Тип контракта
sezonní práce
kausiluonteinen
Тип контракта
Kde budu dostávat výplatu?
Koska minä saan palkkani?
Спросить, когда вы получите вашу зарплату
Rád/a bych žádal/a o _________.
Haluaisin saada _______.
Попросить отгул
mateřská dovolená
äitiyslomaa
Тип отгула
otcovská dovolená
isyyslomaa
Тип отгула
nemocenská
sairaslomaa
Тип отгула
volný den
lomaa
Тип отгула

Работа - Расчеты налога

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Спросить о налогах
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию
Kdo mi dá vědět ______________?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
výše kolik dostanu zpátky
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Вариант налоговой декларации
jestliže musím zaplatit více daní
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Вариант налоговой декларации