датский | Фразы - Иммиграция | Работа

Работа - Общее

Mohu legálně pracovat v [country]?
Må jeg arbejde i [land]?
Спросить, можете ли вы работать в той стране
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы
Potřebuji pracovní povolení?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Спросить, нужно ли вам разрешение на работу
Jaká je národní minimální mzda?
Hvad er landets mindsteløn?
Спросить о минимальной зарплате
Já jsem ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Сообщить ваш рабочий статус
zaměstnaný
ansat
Тип статуса занятости
nezaměstnaný
arbejdsløs
Тип статуса занятости
podnikatel
iværksætter
Тип статуса занятости
osoba samostatně výdělečně činná
selvstændig
Тип статуса занятости
stážista
praktikant
Тип статуса занятости
dobrovolník
frivillig
Тип статуса занятости
poradce
konsulent
Тип статуса занятости
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Попросить информацию о типе контракта
Mám ______________ smlouvu.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Сообщить, какой тип контракта вы имеете
na plný úvazek
fuldtids-
Тип контракта
na poloviční úvazek
deltids-
Тип контракта
na dobu určitou
tidsbegrænset
Тип контракта
trvalá pozice
tidsubegrænset
Тип контракта
sezonní práce
sæsonbegrænset
Тип контракта
Kde budu dostávat výplatu?
Hvornår får jeg løn?
Спросить, когда вы получите вашу зарплату
Rád/a bych žádal/a o _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Попросить отгул
mateřská dovolená
barsel
Тип отгула
otcovská dovolená
fædreorlov
Тип отгула
nemocenská
sygeorlov
Тип отгула
volný den
feriedage
Тип отгула

Работа - Расчеты налога

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Спросить о налогах
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию
Kdo mi dá vědět ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
výše kolik dostanu zpátky
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Вариант налоговой декларации
jestliže musím zaplatit více daní
at jeg skylder mere i skat
Вариант налоговой декларации