итальянский | Фразы - Иммиграция | Работа

Работа - Общее

Pot lucra în [țara]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Спросить, можете ли вы работать в той стране
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы
Am nevoie de permis de muncă?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Спросить, нужно ли вам разрешение на работу
Care este salariul minim pe economie?
Qual è il salario minimo?
Спросить о минимальной зарплате
Sunt ___________________ .
Sono ____________.
Сообщить ваш рабочий статус
angajat
impiegato/a
Тип статуса занятости
neangajat
disoccupato/a
Тип статуса занятости
antreprenor
un imprenditore/un'imprenditrice
Тип статуса занятости
independent
un lavoratore autonomo
Тип статуса занятости
practicant
uno/a stagista
Тип статуса занятости
voluntar
un/una volontario/a
Тип статуса занятости
consultant
un/a consulente
Тип статуса занятости
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты

Ce fel de contract de muncă aveți?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Попросить информацию о типе контракта
Am contract de ______________.
Ho un contratto _________.
Сообщить, какой тип контракта вы имеете
normă întreagă
a tempo pieno
Тип контракта
jumătate de normă
part-time
Тип контракта
pe perioadă determinată
a tempo determinato
Тип контракта
pe perioadă nedeterminată
a tempo indeterminato
Тип контракта
temporar
stagionale
Тип контракта
Când primesc salariul?
Quando viene versato lo stipendio?
Спросить, когда вы получите вашу зарплату
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Vorrei chiedere ___________.
Попросить отгул
concediu maternal
il congedo di maternità
Тип отгула
concediul paternal
il congedo di paternità
Тип отгула
concediu medical
il congedo per malattia
Тип отгула
zile libere
dei giorni liberi
Тип отгула

Работа - Расчеты налога

Aș dori câteva informații despre taxe.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Спросить о налогах
Aș dori să-mi declar venitul.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию
Cine mă va informa de ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
cât este rambursarea
quanto mi verrà rimborsato
Вариант налоговой декларации
dacă datorez mai mult
se devo pagare più tasse
Вариант налоговой декларации