чешский | Фразы - Иммиграция | Работа

Работа - Общее

请问我可以在【国家】工作吗?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Спросить, можете ли вы работать в той стране
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы
请问我需要工作许可证吗?
Potřebuji pracovní povolení?
Спросить, нужно ли вам разрешение на работу
全国最低工资是多少?
Jaká je národní minimální mzda?
Спросить о минимальной зарплате
我是___________________ 。
Já jsem ___________________ .
Сообщить ваш рабочий статус
雇佣
zaměstnaný
Тип статуса занятости
待业
nezaměstnaný
Тип статуса занятости
企业家
podnikatel
Тип статуса занятости
自雇者
osoba samostatně výdělečně činná
Тип статуса занятости
实习生
stážista
Тип статуса занятости
志愿者
dobrovolník
Тип статуса занятости
顾问
poradce
Тип статуса занятости
我想要以自由职业者身份登记。
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты

你提供哪种类型的工作合同?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Попросить информацию о типе контракта
我有一个______________合同。
Mám ______________ smlouvu.
Сообщить, какой тип контракта вы имеете
全职
na plný úvazek
Тип контракта
兼职
na poloviční úvazek
Тип контракта
定期合同
na dobu určitou
Тип контракта
永久合同
trvalá pozice
Тип контракта
季节性合同
sezonní práce
Тип контракта
我什么时候能拿到我的工资?
Kde budu dostávat výplatu?
Спросить, когда вы получите вашу зарплату
我想要_________。
Rád/a bych žádal/a o _________.
Попросить отгул
产假
mateřská dovolená
Тип отгула
陪产假
otcovská dovolená
Тип отгула
病假
nemocenská
Тип отгула
请假
volný den
Тип отгула

Работа - Расчеты налога

我想要了解纳税的相关信息。
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Спросить о налогах
我想要申报我的收入。
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию
谁会告诉我______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
我的税收返还是多少
výše kolik dostanu zpátky
Вариант налоговой декларации
我是否要交更多税
jestliže musím zaplatit více daní
Вариант налоговой декларации