чешский | Фразы - Иммиграция | Работа

Работа - Общее

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Спросить, можете ли вы работать в той стране
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Potřebuji pracovní povolení?
Спросить, нужно ли вам разрешение на работу
Qual è il salario minimo?
Jaká je národní minimální mzda?
Спросить о минимальной зарплате
Sono ____________.
Já jsem ___________________ .
Сообщить ваш рабочий статус
impiegato/a
zaměstnaný
Тип статуса занятости
disoccupato/a
nezaměstnaný
Тип статуса занятости
un imprenditore/un'imprenditrice
podnikatel
Тип статуса занятости
un lavoratore autonomo
osoba samostatně výdělečně činná
Тип статуса занятости
uno/a stagista
stážista
Тип статуса занятости
un/una volontario/a
dobrovolník
Тип статуса занятости
un/a consulente
poradce
Тип статуса занятости
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Попросить информацию о типе контракта
Ho un contratto _________.
Mám ______________ smlouvu.
Сообщить, какой тип контракта вы имеете
a tempo pieno
na plný úvazek
Тип контракта
part-time
na poloviční úvazek
Тип контракта
a tempo determinato
na dobu určitou
Тип контракта
a tempo indeterminato
trvalá pozice
Тип контракта
stagionale
sezonní práce
Тип контракта
Quando viene versato lo stipendio?
Kde budu dostávat výplatu?
Спросить, когда вы получите вашу зарплату
Vorrei chiedere ___________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Попросить отгул
il congedo di maternità
mateřská dovolená
Тип отгула
il congedo di paternità
otcovská dovolená
Тип отгула
il congedo per malattia
nemocenská
Тип отгула
dei giorni liberi
volný den
Тип отгула

Работа - Расчеты налога

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Спросить о налогах
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию
Chi mi farà sapere ____________ ?
Kdo mi dá vědět ______________?
Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
quanto mi verrà rimborsato
výše kolik dostanu zpátky
Вариант налоговой декларации
se devo pagare più tasse
jestliže musím zaplatit více daní
Вариант налоговой декларации