чешский | Фразы - Иммиграция | Работа

Работа - Общее

Må jeg arbejde i [land]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Спросить, можете ли вы работать в той стране
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Potřebuji pracovní povolení?
Спросить, нужно ли вам разрешение на работу
Hvad er landets mindsteløn?
Jaká je národní minimální mzda?
Спросить о минимальной зарплате
Jeg er ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Сообщить ваш рабочий статус
ansat
zaměstnaný
Тип статуса занятости
arbejdsløs
nezaměstnaný
Тип статуса занятости
iværksætter
podnikatel
Тип статуса занятости
selvstændig
osoba samostatně výdělečně činná
Тип статуса занятости
praktikant
stážista
Тип статуса занятости
frivillig
dobrovolník
Тип статуса занятости
konsulent
poradce
Тип статуса занятости
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Попросить информацию о типе контракта
Jeg har en ______________ kontrakt.
Mám ______________ smlouvu.
Сообщить, какой тип контракта вы имеете
fuldtids-
na plný úvazek
Тип контракта
deltids-
na poloviční úvazek
Тип контракта
tidsbegrænset
na dobu určitou
Тип контракта
tidsubegrænset
trvalá pozice
Тип контракта
sæsonbegrænset
sezonní práce
Тип контракта
Hvornår får jeg løn?
Kde budu dostávat výplatu?
Спросить, когда вы получите вашу зарплату
Jeg vil gerne bede om _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Попросить отгул
barsel
mateřská dovolená
Тип отгула
fædreorlov
otcovská dovolená
Тип отгула
sygeorlov
nemocenská
Тип отгула
feriedage
volný den
Тип отгула

Работа - Расчеты налога

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Спросить о налогах
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию
Hvem vil informere mig om ______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
hvor meget tilbagebetaling jeg får
výše kolik dostanu zpátky
Вариант налоговой декларации
at jeg skylder mere i skat
jestliže musím zaplatit více daní
Вариант налоговой декларации