английский | Фразы - Иммиграция | Работа

Работа - Общее

Må jeg arbejde i [land]?
Am I eligible to work in [country]?
Спросить, можете ли вы работать в той стране
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Do I need a social security number before I start working?
Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Do I need a work permit?
Спросить, нужно ли вам разрешение на работу
Hvad er landets mindsteløn?
What is the national minimum wage?
Спросить о минимальной зарплате
Jeg er ___________________ .
I am ___________________ .
Сообщить ваш рабочий статус
ansat
employed
Тип статуса занятости
arbejdsløs
unemployed
Тип статуса занятости
iværksætter
an entrepreneur
Тип статуса занятости
selvstændig
self-employed
Тип статуса занятости
praktikant
an intern
Тип статуса занятости
frivillig
a volunteer
Тип статуса занятости
konsulent
a consultant
Тип статуса занятости
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
I would like to register as a freelance professional.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
What type of employment contract do you have?
Попросить информацию о типе контракта
Jeg har en ______________ kontrakt.
I have a ______________ contract.
Сообщить, какой тип контракта вы имеете
fuldtids-
full-time
Тип контракта
deltids-
part-time
Тип контракта
tidsbegrænset
fixed-term
Тип контракта
tidsubegrænset
permanent
Тип контракта
sæsonbegrænset
seasonal
Тип контракта
Hvornår får jeg løn?
When do I get my paycheck?
Спросить, когда вы получите вашу зарплату
Jeg vil gerne bede om _________.
I would like to ask for _________.
Попросить отгул
barsel
maternity leave
Тип отгула
fædreorlov
paternity leave
Тип отгула
sygeorlov
sick leave
Тип отгула
feriedage
days off
Тип отгула

Работа - Расчеты налога

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
I would like to have some information on taxation.
Спросить о налогах
Jeg vil gerne melde min indtjening.
I would like to report my earnings.
Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
When is the deadline to send my tax return?
Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию
Hvem vil informere mig om ______________?
Who will let me know ______________ ?
Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
hvor meget tilbagebetaling jeg får
how much my refund is
Вариант налоговой декларации
at jeg skylder mere i skat
if I owe more tax
Вариант налоговой декларации