шведский | Фразы - Иммиграция | Работа

Работа - Общее

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Спросить, можете ли вы работать в той стране
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Спросить, нужно ли вам разрешение на работу
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Vad är minimilönen?
Спросить о минимальной зарплате
Tôi __________.
Jag är ______________.
Сообщить ваш рабочий статус
có việc làm
anställd
Тип статуса занятости
Không có việc làm
arbetslös
Тип статуса занятости
doanh nhân
entreprenör
Тип статуса занятости
tự làm chủ
egenföretagare
Тип статуса занятости
thực tập sinh
praktikant
Тип статуса занятости
tình nguyện viên
voluntärarbetare
Тип статуса занятости
tư vấn viên
konsultant
Тип статуса занятости
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Jag vill registrera mig som frilansare.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Попросить информацию о типе контракта
Tôi có hợp đồng _________.
Jag har ett _________ kontrakt.
Сообщить, какой тип контракта вы имеете
toàn thời gian
fulltid
Тип контракта
bán thời gian
deltid
Тип контракта
hạn định
visstids
Тип контракта
lâu dài
permanent anställd
Тип контракта
thời vụ
säsongsanställd
Тип контракта
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
När får jag lön?
Спросить, когда вы получите вашу зарплату
Tôi muốn hỏi về___________.
Jag skulle vilja ha ____.
Попросить отгул
nghỉ sinh đẻ
mammaledigt
Тип отгула
nghỉ làm cha
pappaledigt
Тип отгула
nghỉ ốm
sjuklön
Тип отгула
ngày nghỉ
semester
Тип отгула

Работа - Расчеты налога

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Спросить о налогах
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Jag vill rapportera min inkomst.
Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Vem informerar mig om _______?
Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
hur mycket min skatteåterbäring är
Вариант налоговой декларации
tôi có nợ tiền thuế hay không
huruvida jag ska betala mer skatt
Вариант налоговой декларации