чешский | Фразы - Иммиграция | Работа

Работа - Общее

Am I eligible to work in [country]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Спросить, можете ли вы работать в той стране
Do I need a social security number before I start working?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Спросить, нужен ли вам номер социального страхования до начала работы
Do I need a work permit?
Potřebuji pracovní povolení?
Спросить, нужно ли вам разрешение на работу
What is the national minimum wage?
Jaká je národní minimální mzda?
Спросить о минимальной зарплате
I am ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Сообщить ваш рабочий статус
employed
zaměstnaný
Тип статуса занятости
unemployed
nezaměstnaný
Тип статуса занятости
an entrepreneur
podnikatel
Тип статуса занятости
self-employed
osoba samostatně výdělečně činná
Тип статуса занятости
an intern
stážista
Тип статуса занятости
a volunteer
dobrovolník
Тип статуса занятости
a consultant
poradce
Тип статуса занятости
I would like to register as a freelance professional.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться как внештатный профессионал

Работа - Контракты

What type of employment contract do you have?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Попросить информацию о типе контракта
I have a ______________ contract.
Mám ______________ smlouvu.
Сообщить, какой тип контракта вы имеете
full-time
na plný úvazek
Тип контракта
part-time
na poloviční úvazek
Тип контракта
fixed-term
na dobu určitou
Тип контракта
permanent
trvalá pozice
Тип контракта
seasonal
sezonní práce
Тип контракта
When do I get my paycheck?
Kde budu dostávat výplatu?
Спросить, когда вы получите вашу зарплату
I would like to ask for _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Попросить отгул
maternity leave
mateřská dovolená
Тип отгула
paternity leave
otcovská dovolená
Тип отгула
sick leave
nemocenská
Тип отгула
days off
volný den
Тип отгула

Работа - Расчеты налога

I would like to have some information on taxation.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Спросить о налогах
I would like to report my earnings.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Заявить, что вы хотели бы доложить о ваших доходах
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Заявить, что вы хотели бы нанять бухгалтера для помощи с налоговой декларацией
When is the deadline to send my tax return?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Спросить, когда крайний срок для отправки налоговой декларации
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Спросить, есть ли какие-то штрафы, если вы не вовремя отправляете налоговую декларацию
Who will let me know ______________ ?
Kdo mi dá vědět ______________?
Спросить, кто сообщит вам, имеете ли вы право на возврат или, нужно ли вам платить больше налогов
how much my refund is
výše kolik dostanu zpátky
Вариант налоговой декларации
if I owe more tax
jestliže musím zaplatit více daní
Вариант налоговой декларации