шведский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
هل السعر خال من الضريبة؟
Är bidraget skattefritt?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Ska bidraget beskattas?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Vilka förmåner får jag?
Спросить, какие льготы вы получите
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Kan jag överklaga beslutet?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся