шведский | Фразы - Иммиграция | Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - Подача заявления

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Спросить, где можно узнать о пособиях и льготах по инвалидности
Musím platit daně z dávek?
Är bidraget skattefritt?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Спросить, какие факторы определяют, сколько денег вы получите

Льготы по инвалидности - Сиделка

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Спросить, какие требования определяют, получу ли я пособие по уходу
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Спросить, нужно ли быть связанным с человеком, за которым вы ухаживаете, чтобы получить пособие по уходу
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Спросить, сколько часов в неделю нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право получить пособие
Je podpora zdanitelná?
Ska bidraget beskattas?
Спросить, подвергается ли денежное пособие налогооблажению
Jakou podporu dostanu?
Vilka förmåner får jag?
Спросить, какие льготы вы получите
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Спросить, влияет ли денежное пособие на другие льготы
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Спросить, повлияет ли ваше денежное пособие на льготы для человека, за которым вы ухаживаете
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Kan jag överklaga beslutet?
Спросить, можете ли вы обжаловать это решение
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Спросить, что вам делать, если ваши обстоятельства изменятся